Obserwując dynamiczny rozwój sytuacji związanej z pandemią koronawirusa COVID-19 robimy wszystko co w naszej mocy, by nasi uczestnicy mieli komfort oraz gwarancje ubezpieczeniowe w przypadku zachorowania na COVID-19 i konieczności rezygnacji z wyjazdu.

Z TUiR Allianz Polska S.A. współpracujemy od lat ze względu na wysoki poziom świadczonych usług i kompleksową obsługę assistance. W tym sezonie umożliwiamy opcjonalne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu, które posiada dodatkowe gwarancje związane z zachorowaniem na koronawirusa oraz koniecznością przebycia kwarantanny, uniemożliwiającej wyjazd.

W ramach umowy Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Wyjazdu i Ubezpieczenia kosztów skrócenia
uczestnictwa w Imprezie ubezpieczyciel gwarantuje:

1) zwrot kosztów rezygnacji z Wyjazdu z powodu:
  •  nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego, nierokującego wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu w opinii Lekarza prowadzącego leczenie, wydanej na podstawie wiedzy medycznej oraz dokumentacji medycznej;
  • nagłego zachorowania na COVID-19 Członka rodziny Ubezpieczonego wymagającego natychmiastowej Hospitalizacji, nierokującego wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu w opinii Lekarza prowadzącego leczenie, wydanej na podstawie wiedzy medycznej oraz dokumentacji medycznej;
  • objęcia Ubezpieczonego obowiązkową Kwarantanną przez służby sanitarne, która zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, nie zakończy się do daty rozpoczęcia Wyjazdu.

2) zwrot kosztów powstałych na skutek skrócenia uczestnictwa w Imprezie z powodu:
  • nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego;
  • objęcia Ubezpieczonego obowiązkową Kwarantanną przez służby sanitarne, udokumentowaną zaświadczeniem wystawionym przez uprawniony do tego podmiot.

Ogólne warunki ubezpieczenia oraz dokument poświadczający powyższe gwarancje dostępne są pod linkami:


Zachęcamy do wykupienia powyższego ubezpieczenia, które pozwoli bez stresu zaplanować urlop i pozwoli odzyskać środki w przypadku zachorowania lub kwarantanny, uniemożliwiających wyjazd.

ferie narty